Revista Movimiento Humano

Normas y envíos de artículos
Guia para el revisor
Comité Científico
Comité de Revisión
Sobre nosotros
About this Publishing System
Responsabilidad Ética
Estadísticas

Aquesta publicació, fruit de l’àrea de Didàctica de l’Expressió Corporal de la UdL i la càtedra d’Educació Física de la UdG.

La revista Movimiento Humano ha estat avaluada i inclosa a DICE, Latindex i RESH.
Criteris de qualitat editorial

  • LATINDEX 29
  • ANECA 14
  • CENAI 14

També podeu consultar-la a: