Àrees

El professorat del Departament està vinculat a set àrees de coneixement diferents, des de l’àmbit artístic al científic.

Àrees de coneixement