Anna Jimenez Llorens

Professora associada

Àrea: Didàctica de les Ciències Experimentals

Despatx 1.31

Tf. 973 706608

ajimenezllorens@didesp.udl.cat