Anna Solé Llussà

Predoctoral

Àrea: Didàctica de les Ciències Experimentals

Despatx 1.30

Tf. 973 706640

anna.sole@didesp.udl.cat