David Aguilar Camaño

Professor Agregat
Àrea: Didàctica de les Ciències Experimentals
Despatx: 0.05
Tel: 973 706 510
Correu electrònic: david.aguilar@udl.cat

Vicedegà-Cap d’Estudis d’Educació Infantil i Primària.

Núm. ORCID: 0000-0001-5940-3339

Línies de recerca:

– Ús de la tecnologia per desenvolupar habilitats científiques a educació primària i secundària

– Formació inter i trans-disciplinar en la formació inicial de mestres

– Integració d’aprenentatges en la formació dual de mestres

– Disseny i avaluació d’espais de ciència de lliure elecció a infantil

 

Publicacions:

Solé-Llussà, A., Aguilar, D., i Ibáñez, M. (2020). Video worked examples to support the development of elementary students’ science process skills: A case study in an inquiry activity on electrical circuits. Research in Science and Technological Education, en premsa.

Aguilar, D., i Pifarré, M. (2019). Promoting social creativity in science education with digital technology to overcome inequalities: a scoping review. Frontiers in Psychology, 10(1474), 1-16.

Solé-Llussà, A., Aguilar, D., i Ibáñez, M. (2019). Technological tools in scaffolding inquiry-based in Primary school science. Last decade research, Digital Education Review, 36, 223-242.

Solé-Llussà, A., Aguilar, D., i Ibáñez, M. (2019). Video worked examples to promote elementary students’ science process skills: a fruit decomposition inquiry activity, Journal of Biological Education, 1-12.

Solé-Llussà, A., Aguilar, D., Ibáñez, M., i Coiduras, J.L. (2018). Análisis de la comunicación de experiencias indagadoras presentadas en congresos de ciencias dirigidos a alumnos de educación infantil y primaria. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 15(1), 1302.

Vilalta, J., i Aguilar, D. (2017). Experiencias narrativas de maestros en formación para enseñar ciencias en entornos bilingües. Revista Enseñanza de las Ciencias. Número Extraordinario 2017, 4925-4930.

Solé-Llussà, A., Aguilar, D., i Ibáñez, M. (2017). El simulador informàtic i el vídeo com ajudes tecnològiques per investigar sobre els circuits elèctrics a educació primària. Recursos de Física, 15(1), 1302.

Peguera, M., i Aguilar, D. (2017). El currículum integrado en un caso aplicado: proyecto planetario. Aula de Innovación Educativa, 262, 37-42.

Aguilar, D., Barus, C., Giraud, W., Calas, E., Vanhove, E., Laborde, A., Kaunay, J., Temple-Boyer, P., Striebig, N., Armengaud, M., i Garçon, V. (2015). Silicon-based electrochemical microdevices for silicate detection in seawater. Sensors and Actuators B: Chemical211, 116-124.

Parat, C., Authier, L., Castetbon, A., Aguilar, D., Companys, E., Puy, J., Galceran, J., i Potin-Gautier, M. (2015). Free Zn2+ determination in natural freshwaters of the Pyrenees: towards on-site measurements with AGNES. Environmental Chemistry12(3), 329-337.

Projectes d’investigació:

Títol: Implementación y evaluación de una tecnología que de soporte a procesos de creatividad colaborativa: implicaciones para un modelo tecno-pedagógico creativo.

Administració finançadora: MEYC – Ministerio de Economía y Competitividad

Import: 26.000,00

Durada, des de: 2020 fins: 2023

Investigadora responsable: Manuela Pifarré Turmo

 

Títol: Desarrollar, Orquestar y Evaluar procesos de creatividad colaborativa con tecnología móvil en secundaria (CreaCOnTIC2.0)

Administració finançadora: MEYC – Ministerio de Economía y Competitividad

Número de projecte: EDU2016-80258-R

Import: 26.015,00

Durada, des de: 2016 fins: 2020

Investigadora responsable: Manuela Pifarré Turmo

 

Títol: Estratègies per a la integració d’aprenentatges en la formació dual: experimentació d’activitats formatives i observació de l’actuació mitjançant tècniques ’d’amics crítics’ entre docents universitaris, docents-mentors i estudiants-aprenent

Administració finançadora: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya

Número de projecte: 2017 ARMIF 00028

Import: 25.000,00

Durada, des de: 2018 fins: 2020

Investigador responsable: Josep Ll. Coiduras Rodríguez

 

Títol: Life Long Learning – Transversalis

Administració finançadora: Unió Europea

Número de projecte: EFA 162/16

Import: 280.463,00

Durada, des de: 2017 fins: 2021

Investigadora responsable: Sofia Isus Barado

 

Títol: Ús de la tecnologia per a promocionar habilitats científiques en estudiants d’educació primera.

Administració finançadora: Universitat de Lleida

Número de projecte: UDLL- Universitat de Lleida (2016)

Import: contracte investigadora en formació.

Durada, des de: 2016 fins: 2018

Investigador responsable: David Aguilar Camaño