Clara Lopez Basanta

Professora associada
Àrea: Didàctica de les Ciències Socials
Despatx: 1.35
Tel: 973 70 65 41

A/e: claralopez@didesp.udl.cat