Immaculada Sánchez-Boira

Foto Imma Sanchez Boira Web FEPTSProfessora associada

Acreditada lectora (AQU)


Llicenciada en Filosofia i Lletres. Història de l’Art (UAB).

Doctora en Història (UdL)

 
Àrea: Didàctica de les Ciències Socials
Despatx: 1.35
Tel: 973 70 65 41
A/e: imma.sanchezboira@didesp.udl.cat

Grup de recerca: Espai, Poder i Cultura (CMSRG), SGR 43. Universitat de Lleida

Núm. ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3129-0955

Academia: https:// https://lleida.academia.edu/ImmaSanchezBoira

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Imma_Sanchez-Boira

 

Línies de recerca

Didàctica de la Història i vida quotidiana a l’edat mitjana

La interdisciplinarietat i la Didàctica de les Ciències Socials

CRAE, Museus escolars i Museus d’aula.

El patrimoni i els museus com a eines per a la innovació i millora en l’ensenyament i l’aprenentatge.

La narrativa visual: aprendre amb imatges i des de les imatges. Paisatges d’aprenentatge i gamificació.

Publicacions

Sánchez-Boira, I. Gamificación en la enseñanza de las ciencias sociales en el aula de educación infantil: una experiencia de formación del profesorado basada en las pinturas de Pieter Brueguel. Educación y Aprendizaje.- 8th International Congress on Education and Learning / VIII Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje, University of Porto, Portugal, 19-21 de juny 19-21 de 2019. Capítol de llibre en premsa.

Sánchez-Boira, I. El món a l’abast: una experiència d’ensenyament i aprenentatge de les ciències socials a l’educació infantil. El futur comença ara mateix. L’ensenyament de les ciències socials per interpretar el món i actuar socialment. XVI Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials, Facultat de Ciències de l’Educació UAB, Bellaterra 7-8-9 de febrer de 2019. Capítol de llibre en premsa.

Sánchez-Boira, I. (2019). Vivir en la edad media. Observar y aprender de las imágenes. Perspectivas de accesibilidad educativas en Iberoamérica: aprendizaje, motivación e inclusión social / por Gustavo Norberto Duperré (ed.) ISBN: 978-84-15665-39-7 https://en.calameo.com/books/0050982496908404b2137

Sánchez-Boira, I. (2018). La ciutat i el seu entorn: aprendre de les imatges medievals per construir una Societat més justa. Tosar Bacarizo, Breogán; Pagès, Joan; Santisteban, Antoni (eds.). Què està passant al món? Què estem ensenyant? Per un ensenyament de les ciències socials centrat en els problemes, la justícia social i la ciutadania global. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): GREDICS (Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials), 2018. 344 pag, pp. 181-187. (Docs ; 1) ISBN 978-84-948252-2-4. <https://ddd.uab.cat/record/195423>

Sánchez, I. (2018). La obra de arte, la narrativa visual, como estrategia de aprendizaje y experiencia: el ejemplo de las pinturas murales medievales de la Almoina (Lleida, MLDC). Ponce Gea, A.I., Ortuño Molina, J. (eds). Pensando el patrimonio: usos y recursos en el ámbito educativo, pp. 111-123. ISBN-13 (15)  978-84-09-00640-3 http://libros.um.es/editum/catalog/book/2021

Sánchez-Boira, I. (2018). Séquies i comes a la riba esquerra del Cinca. La cartografia com a eina per a l’aprenentatge i el coneixement. Recs històrics: pagesia, història i patrimoni. IX Congrés sobre Sistemes agraris, organització social i poder local, 2018, pp. 669-698. Lleida: Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs. ISBN 978-84-16452-46-0

Sánchez-Boira, I. Bolòs, J. Les celliers de la ville de Lleida (Catalogne) aux XIVe-XVIe siècles. Caves et celliers du Moyen Age à l’époque moderne. Centre d’études supérieures de la Renaissance, Tours, 4-6 octubre 2017. Capítol de llibre en premsa.

Sánchez-Boira, I. Objets en cuivre, bronze et laiton dans les maisons d’une ville de la Catalogne aux XIVe-XVIe siècles: outils, cambres et vie quotidienne. Outils, ustensiles et accessoires. Les objets de la vie quotidienne en cuivre, bronze et laiton du Moyen Âge à l’époque moderne (XIIIe – XVIIe siècle), Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines – Laboratoire DYPAC (Dynamiques Patrimoniales et Culturelles) en partenariat avec la Fondation des Sciences du Patrimoine (LabEx Patrima). Paris, La Sorbonne, 9 desembre de 2016. Capítol de llibre en premsa.

Sánchez-Boira, I.; Bolòs, J. (2015). La casa i els seus objectes. Una aproximació feta a partir de les fonts escrites i de les fonts iconogràfiques. La vida quotidiana a l’edat mitjana. Actes del IV Seminari d’Estudis Medievals d’Hostalric (20-21 de novembre de 2014, Hostalric), 2015, vol. 4, p. 15-34. ISBN 978-84-406-1803-8

Bolòs, J. Sànchez-Boira, I. (2014). Inventaris i encants conservats a l’Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI). Vols. I-III. Barcelona: Fundació Noguera. ISBN 978-84-9975-466-6 / ISBN 978-84-9975-467-3 / ISBN 978-84-9975-468-0

 

Projectes

ApS per al desenvolupament de la competència alfabetitzadora a través de la creació de Museus Escolars en centres educatius. Projecte d’innovació i millora de la docència. Universitat de Lleida. Convocatòria 2019. Departament de Didàctiques Específiques. Durada: 2019-2020. Coordinació: Nayra Llonch Molina.

Cartografía histórica y análisis territorial en la Europa meridional. Una metodología para comprender y dar a conocer el paisaje histórico, la sociedad y la actividad económica – RTI2018-094543-B-I00   MEYC – Ministerio de Economía y Competitividad. Durada: 2019-2021. IP: Jordi de Bolòs Masclans

Elaboración de la metodología para la caracterización del paisaje histórico mediterráneo: entre la explotación y la sostenibilidad. Comprender el pasado y planificar el futuro –  MEYC – Ministerio de Economía y Competitividad. Durada: 2016 -2018. IP. Jordi Bolòs Masclans

Cambios y continuidades en el hábitat y en la utilización del territorio en épocas de transición desde la edad media hasta nuestros días. Análisis del paisaje y sociedad (habitatmed) –  MEYC – Ministerio de Economía y Competitividad –  HAR2012-35022. Durada: 2013 -2015. IP: Jordi Bolòs Masclans

Historia ambiental de los paisajes agrarios del mediterráneo: orígenes, fuerzas económicas motoras, agentes sociales rectores e impactos ecológicos de la transformación del territorio – MCYT – Ministerio de Ciencia y Tecnología – HAR2009-13748-C03-02. Durada: 2009-2012. IP: Enric Vicedo i Rius