Verónica Parisi Moreno

ica

Personal Investigador en Formació

Àrea de Didàctica de les Ciències Socials
Despatx 1.17
Tf. 973 706525
Correu electrònic:  veronica.parisi@didesp.udl.cat

Grup de recerca: DHiGeCS. Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials.

Núm. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2451-3532

Repositori Obert de la Universitat de Lleida:

https://repositori.udl.cat/browse?type=author&value=Parisi-Moreno%2C+Ver%C3%B3nica

Web of Science ResearcherID:

X-5129-2019 https://publons.com/researcher/2194502/veronica-parisi-moreno/

Portal de Recerca de Catalunya:

Parisi Moreno, Verónica https://portalrecerca.csuc.cat/orcid/0000-0003-2451-3532

DialnetPlus:

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4058531

ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Veronica_Parisi-Moreno

Línies de recerca:

Museus Escolars; Ensenyament-aprenentatge a través dels museus i el patrimoni; Didàctica de l’objecte; Competència informacional

Publicacions:

Llonch, N. y Parisi-Moreno, V. (2016). Contribuciones a la didáctica de la Historia a través del método de análisis del objeto: para ejemplo… una “vasulla”. Panta Rei. Revista Digital de Ciencia y Didáctica de la Historia, 111-124. doi: 10.6018/pantarei/2016/7

Huguet, M. y Parisi-Moreno, V. (2017). Pinocho y el artesano de la madera. Una experiencia colaborativa en el Museu de Lleida. En III Congreso Internacional de Educación Patrimonial: 26-28 de octubre de 2016 (pp. 173-182). Madrid: Comunidad de Madrid

Parisi-Moreno, V. (2017). Viure la Història: estratègies per treballar l’arqueologia a l’aula. Guix, 434 (pp. 69-74)

Parisi-Moreno, V. y Llonch, N. (2017). Aportaciones a la comunidad educativa y cultural. Evaluación sumativa de una experiencia colaborativa en el Museu de Lleida. Pulso. Revista de Educación, 40, 77-95

Llonch-Molina, N. y Parisi-Moreno, V. (2018). Experiencia didáctica para la enseñanza de la historia contemporánea a través de las fuentes en Educación Superior. Panta Rei. Revista Digital de Ciencia y Didáctica de la Historia, 161-176. DOI: 10.6018/pantarei/2018/8

Parisi-Moreno, V., Llonch-Molina, N. y Selfa Sastre, M. (2018). El Proyecto Común de Lectura: explotación didáctica interdisciplinar de Las Aventuras de Pinocchio (1882-1883) a partir de la metodología del centro de interés. Álabe, 18, 1-23. doi: 10.15645/Alabe2018.18.1

Projectes:

ApS per al desenvolupament de la competència alfabetitzadora a través de la creació de Museus Escolars en centres educatius (Universitat de Lleida). (2019-2020).

La Ciencia que no se aprende en la Red. Acercar el método científico en las aulas de secundaria (Fomento de la Cultura cientifica y tecnologica). Ref.FCT-15-9881 (2016-2017). https://tallerdeprojectes.wixsite.com/metodocientifico-cat