Anna Fillat Prat

Categoria professional. Titulació: Professora Associada
Àrea: Didàctica de l’Expressió Corporal
Despatx: 1.18
Tel: 973 70 65 27
A/e: anna.fillat@didesp.udl.cat