David Ribera Nebot

Foto Ribera
Professor associat
Àrea: Didàctica de l’Expressió Corporal, secció Educació motriu
Despatx: 1.18
Tel: 973 70 6527
Correu electrònic:  driberanebot@didesp.udl.cat

 

www.motricidadhumana.com / www.educacionmotriz.com

CV