Álvaro De Pano Rodriguez

Predoc

Àrea de Didàctica de l’Expressió Corporal

Despatx 1.40

Telèfon 973 703452

Correu electrònic alvarodepano@didesp.udl.cat