Ivan Mayora Balsells

Professor associat

Àrea: Didàctica de l’Expressió Corporal

Despatx 1.18

Tf. 973 706527

A/e: imayora@xtec.cat