Joaquim Reverter Masià

Catedràtic
Àrea: Didàctica de l’Expressió Corporal
Despatx: 1.20
Tel: 973 70 65 08
A/e: reverter@didesp.udl.cat