Jordi Palací Gonzalez


Categoria: Professor associat
Àrea: Didàctica de l’Expressió Corporal

Despatx: 1.18
Tel: 973 70 65 27
A/e: jordi.palaci@didesp.udl.cat