Josep M. Carné Torrent

J.M.CarnéProfessor associat

 
Àrea: Didàctica de l’Expressió Corporal
Despatx: 1.18
Tel: 973 706527
Correu electrònic:  jmcarne@didesp.udl.cat