Monica de Vega Casassas

Categoria professional. Titulació: Professora associada. Llicenciada en INEF , Especialització de Salut, per la UB. Diploma d’estudis avançats, DEA, per la UB.
Àrea: Didàctica de l’Educació Física
Despatx: 1.18
Tel: 973 70 65 26
A/e: monicadevega@didesp.udl.cat