Pere Blanco Felip

Categoria professional. Titulació: Professor associat. Dr. en Psicopedagogia
Àrea: Didàctica de l’Expressió Corporal
Despatx: 1.18
Tel: 973 70 65 25
A/e: pere.blanco@didesp.udl.cat