Anna Pachón Soto

Professora associada.
Àrea de Didàctica de l’Expressió Musical.
Despatx 1.39
Tf. 973 706546

anna.pachon@didesp.udl.cat