Antoni Tolmos Tena

Col·laborador permanent

Dr. en Filosofia i Ciències de l’Educació
Àrea: Didàctica de l’Expressió Musical
Despatx: 1.37
Tel: 973 70 65 43
A/e: antoni.tolmos@didesp.udl.cat
Web personal: http://www.antonitolmos.com/