Iolanda Dolcet Ibars

Categoria professional: professora associada

Titulació: Llicenciada en Història i Ciències de la Música
Àrea: Didàctica de l’Expressió Musical
Despatx: 1.39
Tel: 973 70 65 46
A/e: idolcet@didesp.udl.cat