Jordi Cano Sobrevals

Categoria professional. Titulació: Professor associat
Àrea: Didàctica de l’Expressió Musical
Despatx: 1.39
Tel: 973 70 65 46
A/e: jordi.cano@didesp.udl.cat