Alexandra Vraciu

A. Vraciu

Lectora

Àrea: Didàctica de la Llengua i la Literatura (anglès)

Despatx: 1.38

Telèfon: 973 706544

A/e: avraciu@didesp.udl.cat

Coordinadora del Màster Universitari en Formació del Professorat de Secundària; FP i Escoles Oficials d’Idiomes

Núm. ORCID: 0000-0002-2239-2039

Línies de recerca:

  • task-based peer interaction
  • task based language teaching and learning
  • young learner oral skills in EFL
  • the development of tense-aspect morphology in EFL
  • language gains in content-based language instruction (CLIL, EMI)

Membre del grup de recerca consolidat EFLIC (English as a foreign Language in Instructed Contexts) 2017SGR752 (coordinat per la Dra. Elisabet Pladeval-Ballester, Universitat Autònoma de Barcelona).

Publicacions més importants:

Vraciu, A. (accepted). “Production Accuracy of Verb Morphology in Early EFL: Does Primary School CLIL Make a Difference?”. Linx [en ligne]

Pladevall-Ballester, E. and Vraciu, A. (accepted). “EFL child peer interaction: Measuring the effect of time, proficiency pairing and language of interaction”. Studies in Second Language Learning and Teaching.

Vraciu, A., & Pladevall-Ballester, E. (2020). L1 use in peer interaction: exploring time and proficiency pairing effects in primary school EFL. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 1-18.

Roquet, H., Vraciu, A., Nicolás-Conesa, F., & Pérez-Vidal, C. (2020). Adjunct instruction  in higher education: examining the effects on English foreign language proficiency. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 1-22.

Vraciu, A., & Tomàs, Y. C. (2019). Focus on Form in Content-Based Instruction: Practical Ideas for Raising Language Awareness in Primary School Arts and Crafts CLIL. e-Teals: an e-journal of Teacher Education and Applied Language Studies, (9), 41-56.

Roquet, H., Vraciu, A., & Nicolás, F. (2019). ‘The effect of intensity of English medium instruction programmes in higher education: The case of morphosyntax in Economics undergraduates’ in L. Marqués-Pascual i A. Cortijo-Ocaña (eds): Second and Third Language Acquisition in Bilingual Contexts. Delaware: Juan de la Cuesta.

Pladevall, E. & A. Vraciu (2017). “Scaffolding Early EFL – L1 Use in Oral Narratives by CLIL and non-CLIL Young Learners”. In M. García Mayo (ed.). Learning Foreign Languages in Primary School: Research Insights (pp. 124-148). Bristol : Multilingual Matters.

Vraciu, A. (2015). “The simple present and the expression of temporality in L1 English and L2 English oral narratives: when form meets discourse”. In D. Ayoun (ed.). The Acquisition of the Present (pp. 289-333). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Vraciu, A. (2015). “Encoding Complex Events in Advanced English L2 Productions: the Role of Aspect in the Expression of Simultaneity”. Taming the TAME systems. Cahiers Chronos 27: 189- 209.

Torra, I., Adam, A., Vraciu, A., Stephens, I. & J. Foale (2014). “CLILing at university: Insights  from the lecturer training programme at the Universitat Politècnica de Catalunya”. Higher Education Perspectives on CLIL. Actes del congrés HEPCLIL. Vic: CD-ROM.

Vraciu, A. (2013).“Exploring the upper limits of the Aspect Hypothesis: Tense-aspect morphology in the advanced English L2 variety”. Language, Interaction and Acquisition 4(2): 255-289.

Vraciu, A.(2012). «Verbal morphology in advanced varieties of English L2: aspect or discourse hypothesis?» In M. Watorek, S. Benazzo and M. Hickmann (eds.). Comparative Perspectives on Language Acquisition: A Tribute to Clive Perdue (pp. 153-169). Bristol : Multilingual Matters.

Vraciu, A. (2010). “Recursos y estrategias para la docencia en inglés en la universidad: Una propuesta formativa.” Innovación y calidad en los Centros de Lenguas Universitarios (16-23). València: Universitat Politècnica de València.

 

Projectes de recerca :

Los efectos de la interacción entre aprendices jovenes a traves de tareas comunicativas en el aula de inglés como lengua extranjera (The effects of in-class task-based peer interaction on young learners’ English as a foreign language (PIYLE) (PID2019-107328GB-I00, Universitat Autònoma de Barcelona, IP: Dra. Elisabet Pladevall-Ballester)

Desarrollo de las literacidades discipinares en inglés como lingua franca en la universidad (PID2019-107451GB-I00, Universitat de Lleida,IP: Enric Llurdà/Guzmán Mancho Barrés)

COnstruction du Sens et Processus d’Interprétation (COSPI) (2013-2017 ; Université Paris Ouest Nanterre la Défense, IPs : Drs. Martine Sekali i Guillaume Desagulier)

Los Efectos del Aprendizaje de Contenidos Curriculares y Lenguas Extranjeras (AICLE) en la Adquisición y Desarrollo del Inglés. Un Estudio Longitudinal. (MCIN 2010-2014; Universitat Autònoma de Barcelona, IP: Dra. Elisabet Pladevall-Ballester)

Millora de la metodologia docent i de l’avaluació de l’aprenentatge a totes les assignatures específiques del Grau en Estudis Anglesos (EEES)’ (AGAUR, 2009MQD 00082, 2009-2011; Universitat Autònoma de Barcelona, IP: Dra. Hortènsia Curell i Gotor).

Cognició i llenguatge: la influència de la llengua materna en l’estructura cognitiva CONVOCATÒRIA PER PROJECTES EMERGENTS (EME2006) CONVENI UAB-DURSI (2004-2005; IP: Dra. Hortènsia Curell i Gotor)