Anna Serrano Giménez

Professora Associada
Àrea: Didàctica de la Llengua i la Literatura
Despatx: 1.12
Tel: 973 70 65 18
A/e: anna.serrano@didesp.udl.cat

Membre del Grup d’Investigació en Mediació Lingüística (GIML) (http://www.giml.udl.cat)