Enric Antoni Falguera Garcia

Falguera
Lector
Àrea: Didàctica de la llengua i la literatura
Despatx: 1.16
Tel: 973706523

Correu electrònic: efalguera@didesp.udl.cat

Coordinador del Màster en Formació Avançada del Professorat d’Infantil i Primària.

Núm. ORCID / Núm. Portal de Recerca de Catalunya: 0000-0001-6021-2169

 

Línies de recerca / transferència de coneixement.

El meu treball de recerca gira al voltant de la literatura infantil i juvenil, el desenvolupament de la competència literària en els infants i joves i la importància del concepte d’hipertext i de la literatura digital en el treball a l’escola. Desenvolupar les competències de lectoescriptura passa per desenvolupar les habilitats literàries, especialment el treball didàctic de la poesia i el teatre.

Publicacions

  1. Falguera, E. “Alicia en el laberinto de la hipertextualidad”. Ocnos, (Espanya). ISSN: 2254-9099.
  2. Falguera, E. “Notes sobre la darrera poesía de Josep Ma Sala-Valldaura: la mística de la paraula”. Estudis Romànics, (Espanya): ISSN: 0211-8572.
  3. Falguera Garcia, Enric; Selfa Sastre, Moisés. “L’adaptació teatral d’Alicia al país de les meravelles: Una proposta didàctica de doble recorregut”. Articles de Didáctica de la Llengua y la Literatura. (Espanya). ISSN 1133-9829
  4. Falguera, E. Jaume Agelet i Gariga. Una Ombra per Descobrir. (Espanya): Alfazeta Edicions, 2010. ISBN 978-84-937715-8-4. Tipus de producció: Llibre o monografia científica.
  5. Falguera, E; Selfa, M. “El Llibre de les bèsties de Ramon Llull. Anàlisis d’adaptacions infantils i juvenils”. Caplletra, (Espanya): ISSN: 0214-8188.
  1. Falguera Garcia, Enric; Moisés Selfa Sastre. “Panorama del teatro infantil y juvenil publicado en catalán (2000-2019): precedentes, tendencias, temas predominantes y propuesta de cánon”. Lenguaje y textos (Espanya). ISSN: 1133-4770.
  1. Falguera Garcia, Enric. “El arte como lectura”. Investigaciones sobre lectura, (Espanya). ISSN: 2340-8685.
  1. Enric Falguera Garcia. Tria de Versos. (Espanya): Edicions de la Universitat de Lleida, 2008. ISBN:978-8409-254-4
  1. Falguera Garcia, E.; Nòria,M.; Selfa,M. Millora i Qualitat de la Docència.Millora i Qualitat de la Docència.(Espanya): Edicions de la Universitat de Lleida, 2014. ISBN 978-84-8409-643-6
  2. Falguera Garcia, E (ed). 1984. (Espanya): Edicions 62, 2010. ISBN 978-84-92672-69-1. Edició anotada i comentada amb Introducció, Notes i Activitats per a la Lectura i Comprensió de la Novel.la de George Orwell 1984

 

Projectes

Denominació del projecte: Corpus digital de patrimonio literario del període de entreguerras (1914-1945).Base de datos y estudio

Entitat de realització: Universitat de Lleida (UdL)

Entitats de finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación

Data d’inici-fi: 01/01/2011 – 31/12/2013

 

Denominació del projecte: Un model de formació inter i transdisciplinar en la formació inicial de mestres:la història de vida / relat autobiogràfic com a eix                                                   vertebrador en la millora de la professionalització docent

Entitats de finançament: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca.Generalitat de Catalunya. AGAUR

Data d’inici-fi: 21/07/2014 – 31/07/2016

 

Denominació del projecte: Trans-formació-disciplinarietat-territorialització en la formació de mestres per a la millora de la pràctica professional

Entitat de realització: Universitat de Lleida (UdL)

Entitats de finançament: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Agaur.

Data d’inici-fi: 31/07/2016 – 30/09/2018

 

Denominació del projecte: Textualitats multimodals i xarxes 2.0:       l’elaboració de projectes  per a l’educació literària del professorat en formació.

Entitat de realització: Universitat de Barcelona

Data d’inici-fi: 2016 – 2019

 

Denominació del projecte: ApS per al desenvolupament de la competència alfabetitzadora a través de la creació de Museus Escolars en centres educatius.

Entitats de finançament: Universitat de Lleida (UdL)

Codi segons l’entitat de finançament: PID 2019

Data d’inici-fi: 2019-2020

 

Denominació del projecte: Model de formació inter i transdisciplinar en la formació inicial de mestres en la conclusió del doble grau: la història de vida-relat autobiogràfic com a eix vertebrador

Entitats de finançament: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR

Data d’inici-fi: 31/07/2016 – 30/09/2018