Florià Belinchon Majoral

Categoria: Professor associat.

Titulació:

  • Llicenciat en Comunicació Audiovisual.
  • Postgrau d’informàtica i didàctica de llengües. UNIVERSITAT POMPEU FABRA (Barcelona)
  • Postgraduate certificate in “Teaching Content through a Foreign
    Language”. Estada de formació a la UNIVERSITAT DE NOTTINGHAM (REGNE UNIT)
  • Diplomat en Magisteri. Especialista en llengües estrangeres (ANGLÈS).

Àrea: Didàctica de la Llengua i la Literatura (anglès)
Despatx: 1.12
Tel: 973 70 65 18
A/e: fbelinchon@didesp.udl.cat