Gemma Saladrigues Roselló

Professora associadaGemma Saladrigues
Àrea: Didàctica de la Llengua i la Literatura
Despatx: 1.12
Tel:  973 70 65 18

A/e: gsaladrigues@didesp.udl.cat

Coordinació de l’assignatura Foment de la competència sociolingüística (pla bilingüe)

ResearchGate / Academia: Gemma Saladrigues Rosello

Recerca en metodologies innovadores d’ensenyament i aprenentatge de la llengua estrangera.

 

Publicacions

Saladrigues, Gemma and Llanes, Àngels. (2014). Examining the impact of amount of exposure on L2 development with CLIL and Non-CLIL teenage students. Sintagma: Revista de lingüística. 26. 133-147.