Moisés Selfa Sastre

Professor Agregat

ÀMoisesrea de Didàctica de la Llengua i la Literatura

Despatx: 1.10/1.15

Tel: 973 706515
Correu electrònic: mselfa@didesp.udl.cat
Cap de Departament de Didàctiques Específiques

Núm. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5394-6471

Núm. Portal de Recerca de Catalunya: https://portalrecerca.csuc.cat/orcid/0000-0001- 5394-6471

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Moises_Sastre

Línies d’interès

Didàctica de la Literatura Infantil y Juvenil Didàctica de la poesia infantil

Didàctica de la lectura i l’escriptura Formació inicial de Mestres

Publicacions

Molina-Angulo, R., & Selfa Sastre, M. (2019). El teatro femenino de preguerra en España: Elena Fortún y su Teatro para niños (1936). Revista de Literatura, 81(161), 153-175.

Parisi-Moreno, V., Llonch-Molina, N., & Selfa Sastre, M. (2018). The Proyecto Comun de Lectura: Didactical Interdisciplinary Exploitation of The Adventures of Pinocchio

(1882-1883) from the methodology of the centre of interest. Alabe. Rrevista de investigacion sobre lectura y escritura, (18). DOI: 10.15645/Alabe2018.18.1

Selfa Sastre, M. (2017). Academic Training in the Double Degree on Teacher of Pre- Elementary and Elementary Education: A Reciprocity Model Among Three Agents Based on the Audiovisual Narratives. In Advanced Learning and Teaching Environments-Innovation, Contents and Methods. Zagreb: IntechOpen.

Selfa Sastre, M. (2016). La lectura y la competencia lectora. Investigaciones sobre Lectura, 2016, vol. 5, núm. 1, p. 81-83.

Pujol Dahme, A., & Selfa Sastre, M. (2015). The transition from uni- versity to publication: Register and interactional metadiscourse features in immunology research written in Catalan and English. Ibérica, 2015, vol. 30, num. 1, p. 155-181. Falguera García, E., & Selfa Sastre, M. (2015). L’adaptació teatral d’Alícia al país de les meravelles. Una proposta didàctica de doble recorregut. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 2015, vol. 66, p. 43-50.

Selfa, M. (2015). Scientific studies on children’s literature and its di- dactics: a literature review (2000-2014). Ocnos, 13, 61-80.

Selfa Sastre, M., Azevedo, F. J. F. D., & Berengué Carbonell, I. (2015). Leer sobre la muerte en la Biblioteca de Aula: una experiencia práctica de lectura en un aula de Educación Infantil. Investigaciones sobre Lectura (ISL), 3, 83-95.

Selfa Sastre, M., Nòria Jové, M., & Llovera, L. (2014). Considerations about creative literary writing: a work proposal for poetry writing in Spanish. Lenguaje y textos, 2014, vol. 40, núm. 2, p. 97-103.

Selfa, M., & Azevedo, F. (2013). Poesía en castellano para la Educación Primaria: algunas secuencias prácticas de trabajo con textos poéticos.Ocnos: Revista de estudios sobre lectura, (10), 55-69.

Selfa Sastre, M. (2013). Victor Osama, de Francesc Adria: una propues- ta didactica de análisis de teatro infantil para estudiantes de Grado de Educacion Primaria. Didáctica (Lengua y Literatura), (25), 295-314.

Projectes

Narración de cuentos en el periodo de prácticas de los estudiantes de 2º y 3º del Grado de Educación Infantil y desarrollo de las habilidades de observación y autoevaluación para la mejora de la tarea docente. Curso académico 2012-2013.

Transformació-disciplinarietat-territorialització en la formació de Mestres per a la millora de la pràctica professional (2015 ARMIF 0017). Desde 31 de julio de 2016 hasta el 30 de septiembre de 2018.

Desarrollar, orquestar y evaluar procesos de creatividad colaborativa con tecnología móvil en Secundaria. Proyecto I+D+I. Años: 2017-2020. Ministerio de Educación y Ciencia.

Elaboración y Catalogación de un Corpus de Textos Escritos en ELE producidos por estudiantes sinohablantes. Proyecto I+D+I. Años: 2017-2020. Ministerio de Educación y Ciencia.