Montserrat Casanovas Català

Montse Casanovas

Categoria professional. Titulació: TU

Doctora en Filologia Española
Àrea: Didàctica de la Llengua i la Literatura
Despatx: 1.13
Tel: 973 70 6519/3542
A/e: m.casanovas@didesp.udl.cat

Academia: http://lleida.academia.edu/MontseCasanovas
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Montse_Casanovas/?ev=prf_act
Twitter: @MontseCasanovas, @GIMLUdL

Membre del Grup d’Investigació en Mediació Lingüística (GIML) (http://www.giml.udl.cat)

Directora Institut de Llengües de la Universitat de Lleida