Olivia Nechita

Categoria professional: Associada

Àrea: Didàctica de la Llengua i la Literatura (anglès)

Despatx: 1.40

Tf: 973703452

A/e: o.nechita@didesp.udl.cat