Robert Izquierdo Santaularia

Professor associat

Llicenciat en Filologia Anglesa
Àrea: Didàctica de la Llengua i la Literatura
Despatx: 1.12
Tel: 973 706517
A/e: rizquierdo@didesp.udl.cat

Coordinador de l’especialitat d’anglès del Màster en Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, FP i Idiomes