Iris Solà Cortada

Professora associada

Àrea de Didàctica de la Llengua i la Literatura

Despatx 1.12

Tf 973 706517

A/e: isola@didesp.udl.cat