Yolanda Capdevila Tomás

Categoria professional: Associada
Àrea: Didàctica de la Llengua i la Literatura
Despatx: 1.40
Tel: 973 70 3452
A/e: y.capdevila@didesp.udl.cat