Consell del Departament

Composició del Consell de Departament

En formen part tot el professorat a temps complet, el professorat doctor a temps parcial, el 50% del professorat no doctor a temps parcial, una representació de l’estudiantat i un membre del personal administratiu i de serveis.

Representació actual de l’estudiantat

Sense representant

Representació actual del professorat a temps parcial

(Eleccions per a la renovació dels Consells de Departament):

  • Jordi Cano Sobrevals
  • Anna Fillat Prat
  • Alba Guiral Herrera
  • Francesc Jové Yusta
  • Montserrat Jové Yusta
  • Carme Molet Chicot
  • Anna Serrano Gimenez