Curs «Imatges i educació: pedagogies i visualitats contemporànies» a la Universitat d’Estiu 2012

Del 9 al 12 de juliol
Lleida

Aquest curs està adreçat a l’estudiantat que vol formar part del món educatiu (educació infantil, primària, secundària i universitària), així com a altres persones interessades en apropar·se als significats i possibilitats pedagògiques que ens ofereixen les imatges en l’actu· al societat de la comunicació, caracteritzada, entre d’altres coses, per una saturació d’informació i de visualitats. Es tracta d’explorar la dimensió cultural d’aquestes visualitats i de buscar maneres de promoure els aprenentatges a les aules a partir de les imatges, esti· mulant noves formes d’aprendre.

El curs consta d’una introducció teòrica a les diferents temàtiques i una part pràctica, que inclou el visionat i comentari d’audiovisuals i d’obres d’art i també l’elaboració de propostes educatives al voltant de diferents representacions. Una part important del curs consistirà en la realització de tallers de producció d’imatges, incidint en els seus aspectes creatius i interpretatius.

Es pretén que al finalitzar el curs l’alumnat sigui capaç d’abordar imatges artístiques i mediàtiques, havent adquirit, de manera glo· balitzada, un ventall de competències centrades en habilitats d’in· teracció i de mobilització de sabers en una cruïlla d’imatges i de coneixements. En definitiva, es tracta de desplegar competències adreçades a la comprensió discursiva de l’imaginari social a través del desenvolupament de capacitats crítiques i creatives i d’assolir una responsabilitat pedagògica al voltant de les imatges.

Consulteu el programa

Aquesta entrada es va publicar en Cursos. Bookmark el permalink.Tant els comentaris com els trackbacks estàn tancats.