Postgrau

Màsters oficials UdL:

Màster Universitari en Formació del Professorat de Secundaria i Batxillerat, FP i Idiomes:

Anglès:

Educació Física:

Màster Universitari en Recerca Educativa
Moisés Selfa Sastre

Màster Universitari en Llengües Aplicades
Montse Casanovas Català

Màsters Interuniversitaris:

Màster en Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement