Direcció i administració

Reglament de règim intern
Normativa de baixes, permisos, llicències i comissions de serveis
Document de Política de Personal Acadèmic (DPPA)

Direcció del Departament

Moisés Selfa Sastre
Despatx: 1.10
Tel.: 973 70 6515
moises.selfa@udl.cat

Secretaria acadèmica

Nayra Llonch Molina
Despatx: 1.36
Tel.: 973 70 6542
nayra.llonch@udl.cat

Secretaria administrativa

Sara Montoza
Despatx: 1.11
Tel.: 973 70 6516
didesp.secretaria@udl.cat
Horari d’atenció: de 9.30 a 14 h