Direcció i administració

Reglament de règim intern
Normativa de baixes, permisos, llicències i comissions de serveis
Document de Política de Personal Acadèmic (DPPA)

Direcció del Departament

M. Carme Jové Deltell
Despatx: 1.10 – 1.19
Tel.: 973 70 6515-6528
carme.jove@didesp.udl.cat

Secretaria acadèmica

Joaquim Reverter Masià
Despatx: 1.20
Tel.: 973 70 6508
reverter@didesp.udl.cat

Secretaria administrativa

Yolanda Ramos Lozano
Despatx: 1.11
Tel.: 973 70 6516
yolanda.ramos@didesp.udl.cat
Horari d’atenció: de 9.30 a 14 h