Edicions del Departament

Col·lecció experiències didàctiques

Las TIC en la formación del profesorado. La perspectiva de las didácticas específicas

M. CASANOVAS; M. C. JOVÉ; A. TOLMOS (Ed.)

Recull de diferents experiències innovadores d’aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en el camp de la formació inicial de mestres i professors. Aquestes experiències es desenvolupen des de tres àmbits d’especialitat: didàctica de la llengua, didàctica de l’expressió corporal i didàctica de l’expressió musical. No s’ha d’esperar un compendi teòric, sinó l’exposició de diferents projectes des d’un punt de vista pràctic.

Col·lecció: Experiències Didàctiques, 04
2005. ISBN 84-8409-922-9
21 × 21 cm – 94 p. – 12 €

Estratègies didàctiques envers l’autonomia de l’alumne

M. COMES MIROSA

Des d’un paradigma naturalista o interpretatiu, s’analitzen les interaccions que s’estableixen en un grup classe en abordar continguts relacionats amb el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’activitat de les tècniques de circ en general i dels malabars en particular. L’anàlisi està focalitzada en l’aplicació d’estratègies per part del professor.

Col·lecció: Experiències Didàctiques, 03
2005. ISBN 84-8409-907-5
21 × 21 cm – 122 p. – 12 €

Propuestas digitales. Internet en el aula de inglés de la educación primaria

M. CASANOVAS CATALÀ

Col·lecció: Experiències Didàctiques, 02
2002. ISBN 84-8409-149-X
21 × 21 cm – 88 p. – 9 €

Beatles. Projecte didacticomusical

AUTORIA COMPARTIDA

Col·lecció: Experiències Didàctiques, 01
1998. ISBN 84-8409-002-7
21 × 21 cm – 125 p. – 9 €

Altres edicions

La vessant humana en la formació dels educadors

AUTORIA COMPARTIDA

Recull de les aportacions de Lluís Racionero, Francisco Ríos, Josep M. Forné i José María Mendiluce al cicle de conferènciesLa vessant humana en la formació dels educadors, celebrades a Lleida l’any 1998. Dirigides a estudiants de ciències de l’educació i professionals d’aquest àmbit, en particular, i a la comunitat universitària i al públic, en general, van desenvolupar-se entorn de l’enunciat «les persones que tenen més èxit professional i saben viure millor són les que coneixen i accepten el seu estat emocional».

Col·lecció: Pèndol, 01
2000. ISBN 84-8409-043-4
13 × 18,5 cm – 101 p. – 6 €

On adquirir els nostres llibres

Si voleu adquirir qualsevol d’aquest llibres adreceu-vos a les Edicions de la Universitat de Lleida.