Antics membres

Ma. Alba Herrera Llop – Didàctica de l’Expressió Musical

Francesc Jové Yusta – Didàctica de l’Expressió Musical

Antònia Ma. Filella Pujol – Didàctica de les Ciències Socials

Josep M. Canadell Francino – Dibuix

Jesús M. Mauri Mur  – Didàctica de l’Expressió Plàstica

Maria Font Oncins – Didàctica de l’Expressió Corporal

Tere Vilà Arbonés – Didàctica de l’Expressió Corporal

Anna Gené Duch – Didàctica de les Ciències Experimentals

Amparo Llobet Fernandez-Grande – Didàctica de la Llengua i la Literatura

Mercè Recasens Solé – Didàctica de la Llengua i la Literatura

Pili Vinuesa Vilella – Didàctica de la Llengua i la Literatura