Publicacions del professorat

Un marc vivencial per al desenvolupament integral de les competències. Desplegament curricular d’Educació Física

Pere Blanco Felip, Edicions de la Universitat de Lleida, 2007 [col·lecció Eines, 54]

L’obra pretén facilitar l’adquisició de les competències des d’una didàctica innovadora, realista, planificada, engrescadora i seriosa a partir de l’Educació Física.

Treballar per a les competències és ara una necessitat, és treballar per una escola que s’està transformant per donar resposta a les noves expectatives d’una nova societat. Una escola amb projecció de futur que, reflexionant sobre la pròpia praxi des d’un currículum vivencial i democràtic, intenti fer de la incertesa un valor en lloc d’un temor.

El llibre, amb l’intent d’incorporar el desenvolupament de les competències de la LOE a l’esperit de la LOGSE, posa al nostre abast eines i criteris per a no estar acomodats en allò que fem i poder superar l’estatisme gràcies a la implicació progressiva i constant des d’una dimensió pedagògicament humana i de servei a la comunitat. De manera més específica, ens presenta una didàctica estratègica que afavoreix la construcció significativa del coneixement, que aplicada en un context per esdevenir solidaris i basada en una experiència que ens faci gaudir de l’aprenentatge, ens faciliti, al mateix temps, la reflexió que ens ha de fer més crítics i l’acció que ha de donar peu a l’autonomia personal.

Diversidad y cohesión social. Una reflexión sociocrítica de la enseñanza secundaria obligatoria

Montse Nòria, Gloria Jové, J. Lluís Boix, Sílvia Cano, M. Carmen de Andrés, Consol Lumbierres y Jaume Suau; Editorial Milenio, 2007, colección Educación, serie Estudios.

«Donar resposta a la diversitat en els centres d’ensenyament obligatori és un repte, però també una necessitat». Així comença el resum de la contraportada del llibre.

El treball, obra d’un grup de professors i membres d’inspecció i editat per l’editorial Milenio, es va presentar al Rectorat de la UdL.

Pensar, que bé! Com acompanyar els infants a descobrir el món

Anna Gené (coord.), Teresa Cortada, Maribel Miranda, Pepita Molló, Tere Peleato i Mercè Sorribes.
Lleida: Pagès editors, 2007.

Mestres i una professora de mestres escriuen per explicar-se les experiències d’aula quan els infants aprenen ciència i els futurs mestres aprenen a ensenyar-la. Aquest és el contingut del llibre. Les cartes els permeten pensar juntes les seves vivències i les dels infants. Una correspondència mantinguda al llarg de sis anys que recull cartes descriptives d’un treball concret; també cartes reflexives que busquen explicacions als comentaris dels infants, als seus dibuixos, a les seves propostes per resoldre problemes lligats al descobriment del món físic i de la vida. Algunes cartes reflexionen sobre la formació dels mestres, sobre les dificultats d’educar.

El conjunt de la correspondència permet que el lector comprengui una proposta per educar en els infants la mirada científica, tot iniciant-los en el descobriment del món i de si mateixos. L’aire, la llum, les ombres, els moviments i les forces. També la vida, les plantes, l’aigua. Són cartes d’unes mestres que un dia, en deixar de formar part del mateix equip d’una escola, van sentir la necessitat de seguir compartint allò que aprenien amb els infants i pensar juntes la seva feina.

Montfalcó Murallat, escenari medieval

Text de Lluís-Marc Herrera i M. Alba Herrera. Dibuixos d’Antoni Lacasa.

Proposta didàctica que pretén apropar els alumnes de primària i secundària a la realitat de la vida medieval rural i al coneixement de la que, probablement, és la millor vila closa que es conserva a la comarca de la Segarra (Lleida).

La proposta consta de dos Quaderns de Treball diferenciats, un per a primària i un altre per a secundària i d’un CD amb material per al professor. L’activitat ha estat pensada per fer una visita d’un dia complet en horari escolar a Montfalcó Murallat. És per això que en el quadern de treball dels alumnes hi ha una Descoberta de Montfalcó i un Taller.

De la mateixa manera, el CD del professor conté diversesActivitats Prèvies a la visita així com un seguit de propostes de treball que constitueixen les Activitats de Retorn, un cop ja s’ha fet la visita a Montfalcó Murallat. Aquestes activitats estan pensades com a suport i recordatori del que s’ha vist a Montfalcó, en alguns casos, i com a ampliació de determinats aspectes relacionats amb la vida i la societat medievals, en altres.

Contes de l’aigua

Obra escrita per Anna Gairí, mestra d’escola bressol, i il·lustrada per Marisé Astudillo. Edició de l’Àmbit de Participació, Educació i Sostenibilitat de La Paeria, Ajuntament de Lleida, 2005.

Pensats per a nens i nenes entre 2 i 7 anys, els tres contes de què consta l’obra se serveixen de l’aigua com a fil conductor per aportar als infants missatges mediambientals: la necessitat de protegir, conservar i usar de forma adequada un bé tan escàs i imprescindible per a la vida al nostre planeta.

Butti, el peix fredolic (per a infants de 2 a 3 anys) fa referència a l’aigua com l’hàbitat de moltes espècies. El gegant assedegat (4-5 anys) relata els problemes que pot generar un consum excessiu d’aigua. Els colors de l’aigua(5-6 anys) narra el cicle de l’aigua i els efectes de la contaminació.