Recerca i innovació docent

Grups de recerca

DHiGeCS (Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials)

http://www.ub.edu/dhigecs/index.php?lang=ca

GRERLI (Grup de Recerca per a l’Estudi del Repertori Lingüístic)

http://www.ub.edu/ice/recerca/grerli/membres.html

Grup de Recerca en Mediació Lingüística (Grup de Recerca Reconegut i Finançat, 2009 SGR 680)
Web: http://www.giml.udl.cat
Més informació

Grup de Recerca Moviment Humà

Consolidat AGAUR (2014–2016 SGR 917)

http://www.movimenthuma.udl.cat/

Projectes

El treball per projectes en la formació inicial dels mestres
Una eina d’innovació docent a la universitat
Memòria del projecte